Hotel Riverton

Adress: Stora Badhusgatan 26, 411 21 Göteborg
Karta: Klicka här
Tillgänglighet: Tillgängligt för boende på hotellet, besökare till restaurangen eller deltagare på konferenser.
Betyg:
 4/5